fbpx

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ–ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ–NEWLETTER

Άρθρο 1

MYDORA INSTITUTION LIMITED

 1. Η ιστοσελίδα www.mydora.gr (στο εξής η «Ιστοσελίδα» ή «Ιστότοπος») έχει δημιουργηθεί από το MYDORA INSTITUTION LIMITED (Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) για την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας.
 2. Το MYDORA INSTITUTION LIMITED έχει την έδρα του στην οδό Κέννεντυ 67, ATHIENITIS KENNEDY PARK, 3ος όροφος, 1076 Λευκωσία, Κύπρος.

Άρθρο 2

Ισχύς Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου

 1. Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου.
 2. Αν δεν συμφωνείτε με την Πολιτική αυτή παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.
 3. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 4. Οποιαδήποτε αλλαγή στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου μας τίθεται σε ισχύ μετά την ανάρτηση της αναθεωρημένης Πολιτικής στην ιστοσελίδα μας.
 5. Η χρήση του δικτυακού τόπου μετά από τυχόν αλλαγές σημαίνει και την αποδοχή της Πολιτικής σε ισχύ.
 6. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση την σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας και κάθε υπηρεσίας που δεν υπόκειται στον έλεγχο ή/και που δεν αποτελεί ιδιοκτησία του MYDORA INSTITUTION LIMITED.
 7. Οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς ιστότοπους, πλην όμως το MYDORA INSTITUTION LIMITED δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών ιστότοπων.

Άρθρο 3

Δέσμευση για την διαφύλαξη του απορρήτου των χρηστών

 1. Τα δεδομένα που καταγράφουμε μέσω των υπηρεσιών μας, μας ενδέχεται να μας βοηθήσουν να εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε αυτόματα διάφορες απειλές πριν ακόμη αυτές σας επηρεάσουν, ενώ αν αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε κίνδυνο που πιστεύουμε ότι πρέπει να γνωρίζετε, θα σας ειδοποιήσουμε (εφόσον διαθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας) ή μέσω ανακοίνωσης στον ιστότοπό μας και θα σας καθοδηγήσουμε για το πώς μπορείτε να προστατευτείτε καλύτερα.
 2. Ο ιστότοπος μας έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε κατά την αποστολή πληροφοριών στους χρήστες τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και/ή τυχόν συνημμένα αρχεία να μην περιέχουν ιούς ή άλλα κακόβουλα λογισμικά, και η μετάδοση τους να μην καθυστερεί ή να διακόπτεται ή να παρεμποδίζεται,
 3. Τα προαναφερόμενα στις δύο προηγούμενες παραγράφους δεν είναι δυνατόν να ισχύουν πάντοτε και επομένως κάθε χρήστης οφείλει να διεξάγει τους δικούς του ελέγχους και να προστατεύεται (ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση περιοριστικά) με δικά του εξειδικευμένα αντιιικά ή/και άλλα προγράμματα προστασίας. Ο ιστότοπος μας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που ενδέχεται να υποστείτε από την επίσκεψη του ιστότοπού μας ή/και κατόπιν λήψεως μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τον ιστότοπό μας.
 4. Κάθε άποψη ή γνώμη που διατυπώνεται ως απάντηση στα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ιστότοπου και στα συνημμένα του αρχεία αποτελεί αποκλειστικά την άποψη ή την γνώμη του συντάκτη των απαντήσεων και δεν αντιπροσωπεύουν την άποψη ή την γνώμη του ιστότοπου.
 5. Ο ιστότοπος μας δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται το απόρρητό και την ιδιωτικότητά σας για τούτο δε:
 • Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνον εάν μας το ζητήσετε.
 • Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει είναι πάντοτε ασφαλή, ο δε ιστότοπος μας έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί με ισχυρά χαρακτηριστικά ασφαλείας που προστατεύουν σε μόνιμη βάση τα προσωπικά σας δεδομένα.

Άρθρο 4

Προσωπικά Δεδομένα

 1. Με τον όρο «προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (καλούμενο «υποκείμενο των δεδομένων»).
 2. Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στην σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 3. Με βάση το εν γένει νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων, και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής «ΓΚΠΔ»ή «GDPR» ή «Κανονισμός»), το MYDORA INSTITUTION LIMITED είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που παρέχετε στην ιστοσελίδα.
 4. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας στην διεύθυνση info@mydora.gr.

Άρθρο 5

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο επισκέπτης/χρήστης οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Κανονισμού, της εθνικής νομοθεσίας και των σχετικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως ισχύουν σχετικά με την προστασία της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 6

Ενημέρωση

 1. Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης σας ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Κανονισμού.
 2. Η αποδοχή της συνεπάγεται την συγκατάθεσή σας στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 3. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας.

Άρθρο 7

Ανάκληση συγκατάθεσης

 1. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας τους από εμάς.
 2. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση info@mydora.gr.

Άρθρο 8

Ανήλικοι χρήστες/επισκέπτες

 1. Η ιστοσελίδα απευθύνεται για χρήση από άτομα κάτω των 18, πλην όμως, σε κάθε περίπτωση, σας ζητούμε να μην μας παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας εφόσον δεν είστε ενήλικοι και καλούμε τους ενηλίκους που ασκούν την επιμέλειά σας όπως μας παράσχουν τις αντίστοιχες πληροφορίες εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους τελευταίους.
 2. Σε κάθε περίπτωση οι ασκούντες την επιμέλεια είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας μας.
 3. Το MYDORA INSTITUTION LIMITED δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν διαθέτουν τις προαναφερόμενες ιδιότητες.

Άρθρο 9

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται

 1. Τηρούμε διαφάνεια αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίον συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να τα διατηρούμε ασφαλή και να σας προσφέρουμε ουσιαστικές επιλογές.
 2. Κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία, πέραν των όσων συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα και την εγγραφή του στο newsletter.
 3. Τα προσωπικά σας δεδομένα σας τα αποθηκεύουμε για όσο διάστημα είναι απαραίτητο με βάση τη σχέση μας (π.χ. αν έχετε ζητήσει την λήψη newsletter), τις επιθυμίες σας (π.χ. αν ζητήσετε τη διαγραφή τους), και την τυχόν ύπαρξη έννομης υποχρέωσης. Για να ορίσουμε την περίοδο αποθήκευσης, έχουμε πάντα κατά νου την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, ενώ σε κάθε περίπτωση φροντίζουμε για την ασφαλή τήρησή τους. Σε κάθε περίπτωση δεν θα αποθηκεύσουμε προσωπικά σας δεδομένα για περίοδο που υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη εκτός αν άλλως επιβάλλεται από τον νόμο ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας.
 4. Τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται και τηρούνται κρυποτογραφημένα στην βάση δεδομένων του ιστότοπου μας.
 5. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τα μοιραζόμαστε με κανένα τρίτο μέρος και για κανένα απολύτως σκοπό παρά μόνο εάν χρησιμοποιούμε ή χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες τρίτων (εκτελούντες την επεξεργασία) για πολύ συγκεκριμένες και απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες, όπως hosting ή web analytics.

Άρθρο 10

Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που απλά και μόνο επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από εμάς ή μεταβιβαστεί/υποβληθεί σε επεξεργασία.

Άρθρο 11

Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter)

 1. Η εγγραφή και χρήση των υπηρεσιών newsletter (ενημερωτικά δελτία) συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεσή και συμφωνία σας με τους παρόντες όρους και κανόνες.
 2. Το περιεχόμενο που διατίθεται με την μορφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ως αποκλειστικό προς τους εγγεγραμμένους χρήστες, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και καλύπτεται από τους παρόντες όρους χρήσης και κανόνες.
 3. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στο newsletter της ιστοσελίδας προκειμένου να μπορεί να λαμβάνει ενημερώσεις σχετικά με το αντικείμενο της ιστοσελίδας, συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και το e-mail.
 4. Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε ενημερώσεις μπορείτε να διαγραφείτε από το newsletter ανά πάσα στιγμή με επιλογή που υπάρχει στο τέλος κάθε email που λαμβάνετε από εμάς.
 5. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις παύουμε να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο και email).
 6. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε πρώτα την συγκατάθεση των γονέων πριν συνδεθείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 12

Δικαιώματα σας στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Όλα τα φυσικά πρόσωπα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα πάνω στα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία συλλέγουμε:

 1. Δικαίωμα στην διόρθωση (ενημέρωση των δεδομένων του λογαριασμού σας, το όνομά σας, το email σας).
 2. Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων (μπορείτε να λάβετε τα δεδομένα σας σε μορφή CSV).
 3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (μπορείτε να περιορίσετε τα προσωπικά σας δεδομένα από τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων που εκτελεί ο ιστότοπός μας)
 4. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα (μπορείτε να ζητήσετε μια αναφορά με όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύουμε).
 5. Δικαίωμα Διαγραφής Δεδομένων (μπορείτε να ζητήσετε την αφαίρεση/ανωνυμία των προσωπικών σας δεδομένων που αποθηκεύουμε).
 6. Δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση του υποκειμένου των δεδομένων.
 7. Για την εφαρμογή στην πράξη οποιουδήποτε δικαιώματός σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση info@mydora.gr.

Άρθρο 13

Άλλα δεδομένα που συλλέγονται

 1. Ενδέχεται να συλλεχθούν δεδομένα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, όπως οι διευθύνσεις IP, τα προγράμματα περιήγησης σας στο διαδίκτυο, το λειτουργικό σας σύστημα, cookies, αναγνωριστικά διαφήμισης (advertising IDs) αλλά και το είδος της συσκευής σας.
 2. Σε κάθε υπολογιστή/συσκευή που συνδέεται στο Διαδίκτυο εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός που είναι γνωστός ως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), ο οποίος αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί από το MYDORA INSTITUTION LIMITED, εάν αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη.
 3. Η Ιστοσελίδα/ είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη/χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν αλλά και την βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της.
 4. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή/συσκευή πλοήγησης ενός επισκέπτη/χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο, αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη/χρήστη αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, χρησιμοποιούνται δε για την διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.
 5. Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie, πλην όμως ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.
 6. Ενδέχεται μέσω της τεχνολογίας GPS (ή άλλης παρόμοιας) να καθοριστεί η τρέχουσα τοποθεσία σας, προκειμένου να ταυτοποιήσουμε την περιοχή που βρίσκεστε για την εμφάνιση σχετικών μηνυμάτων/δεδομένων/προσαρμοσμένων λειτουργιών.
 7. Αν δεν επιθυμείτε την καταγραφή της γεωγραφικής σας θέσης, παρακαλείστε να απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες Τοποθεσίας στις ρυθμίσεις της κινητής σας ή άλλης συσκευής σύνδεσης στο διαδίκτυο.
 8. Πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα και χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους (π.χ. από ποιες περιοχές προέρχονται οι περισσότεροι επισκέπτες/χρήστες μας, τι λειτουργικό χρησιμοποιούν, τι συσκευή κλπ). Τα στατιστικά αυτά στοιχεία χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της ιστοσελίδας και της χρήσης της από τους επισκέπτες/χρήστες αυτής.
 9. Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του επισκέπτη/χρήστη. Τα δεδομένα που συλλέγονται κατ’ αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας καθώς και την διαδρομή τους μέσα στον ιστότοπό μας.
 10. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά.
 11. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας αναγνώριση, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία.
 12. Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει την GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες αυτού του ιστότοπου.

Άρθρο 14

Ιστολόγιο (blog)

 1. Αν επιλέξετε να προσθέσετε ένα σχόλιο σε οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις που δημοσιεύσαμε στο ιστολόγιό μας, το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εισάγετε με το σχόλιό σας θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων αυτού του ιστότοπου μαζί με την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας και την ώρα και την ημερομηνία που υποβάλατε το σχόλιο.
 2. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για να σας αναγνωρίσουν ως συνεισφέροντες στην ενότητα σχολίων της αντίστοιχης ανάρτησης ιστολογίου και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτο μέρος.
 3. Μόνο το όνομά σας θα εμφανιστεί στον ιστότοπο που είναι ορατός το κοινό.
 4. Το σχόλιό σας και τα συσχετισμένα προσωπικά δεδομένα θα παραμείνουν σε αυτόν τον ιστότοπο, μέχρι να καταργήσετε το σχόλιο ή μέχρι να αφαιρέσουμε εμείς την ανάρτηση ιστολογίου.
 5. Αν θέλετε να διαγραφούν το σχόλιο και τα συσχετισμένα προσωπικά δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία χρησιμοποιήσατε για σχολιασμό ή επικοινωνία.
 6. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε την συγκατάθεση των γονέων πριν δημοσιεύσετε οποιοδήποτε σχόλιο στο ιστολόγιό μας.
 7. Θα πρέπει να αποφύγετε την εισαγωγή άλλων προσωπικών σας δεδομένων στα σχόλια που δημοσιεύετε σε αυτόν τον ιστότοπο, σε περίπτωση δε που αγνοήσετε αυτή την προειδοποίηση αναλαμβάνετε και την ευθύνη των πράξεων ή/και παραλείψεων σας.

Άρθρο 15

Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

 1. Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή με μαζικά μέσα ενημέρωσης, και αντιστρόφως.
 2. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στα προσωπικά σας προφίλ.
 3. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Άρθρο 16

Αιτήματα δικαστικών/αστυνομικών/δημόσιων αρχών

Το MYDORA INSTITUTION LIMITED ενδέχεται να παραχωρήσει προσωπικά ή άλλα δεδομένα σε αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομικού αιτήματός προκειμένου να συμμορφωθεί με εφαρμοστέους νόμους ή/και να ανταποκριθεί σε κρατικές ή δικαστικές έρευνες (ή έρευνες από νομικές, κρατικές ή με τη συμμετοχή κρατικών  ή τοπικές ή Αρχές Προστασίας διαδικτύου οποιουδήποτε είδους), ή/και να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε έγκυρη νομική διαδικασία, ή/και να προστατεύσει τα δικαιώματα και την περιουσία της, την Ιστοσελίδα ή/και άλλους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας.

Άρθρο 17

Μεταφράσεις

 1. Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου της Ιστοσελίδας μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες.
 2. Οι μεταφράσεις αποτελούν διευκόλυνση και δεν απορρέουν δικαιώματα από τα κείμενά τους.
 3. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία της Πολιτικής Απορρήτου ή διαφοράς μεταξύ της ελληνικής εκδοχής τους και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής τους, οι ελληνικές εκδοχές των κειμένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ισχύουν, υπερισχύουν και είναι οριστικές.
 4. Η ελληνική εκδοχή της Πολιτικής Απορρήτου διατίθεται στην Ιστοσελίδα (απαιτείται επιλογή της ελληνικής γλώσσας) ή μπορεί να αποσταλούν σε οποιονδήποτε χρήστη/επισκέπτη το ζητήσει κατόπιν έγγραφου αιτήματος.

Άρθρο 18

Εφαρμοστέο Δίκαιο

 1. Ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να συμμορφώνεται με την εθνική και διεθνή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών.
 2. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
 3. Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων.
 4. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από το MYDORA INSTITUTION LIMITED που απορρέει από την παρούσα δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.
 5. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.