fbpx

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις επίσκεψης/χρήσης της ιστοσελίδας

 1. Η είσοδος, η περιήγησή και η χρήση της ιστοσελίδας www.mydora.gr (στο εξής «ιστοσελίδα» ή «ιστότοπος») καθώς και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεσή και συμφωνία σας με τους κάτωθι όρους και κανόνες τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.
 2. Η περιήγηση, η πρόσβαση, η παραμονή ή η χρήση της ιστοσελίδας καθώς και η αξιοποίηση κάθε πληροφορίας που παρέχεται από αυτόν τον ιστότοπο αποτελεί τεκμήριο για το ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης.
 3. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Άρθρο 2

Σκοπός παρόντος ιστότοπου

 1. Ο παρών δικτυακός ιστότοπος δημιουργήθηκε για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες/επισκέπτες.
 2. Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες/επισκέπτες.

Άρθρο 3

Πνευματική ιδιοκτησία

 1. Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της MYDORA INSTITUTION LIMITED ή τρίτων μερών συμβεβλημένων με την MYDORA INSTITUTION LIMITED και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κυπριακούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
 2. Η παρουσίαση των ανωτέρω στην ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 3. Η εν όλο ή εν μέρει αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας ή κάθε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Άρθρο 4

Περιορισμός ευθύνης

 1. Η MYDORA INSTITUTION LIMITED δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, αποζημίωση κλπ.) από επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και την χρήση του δικτυακού ιστότοπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες ή/και συνδέσμους που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.
 2. Η MYDORA INSTITUTION LIMITED δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω της ιστοσελίδας ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης αυτής ή για τυχόν σφάλματα κατά την μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών, κλοπή δεδομένων κλπ.).
 3. Η MYDORA INSTITUTION LIMITED δεν εγγυάται τις πληροφορίες, περιεχόμενο και υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα, για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στην χρήση αυτής με δική τους ευθύνη.
 4. Η MYDORA INSTITUTION LIMITED δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία.
 5. Η MYDORA INSTITUTION LIMITED δεν φέρει καμία ευθύνη για (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες καταστροφές κάθε μορφής που μπορούν να επέλθουν από την χρήση της ιστοσελίδας.
 6. Σε κάθε περίπτωση ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας, η MYDORA INSTITUTION LIMITED δεν ευθύνεται για:
 • οποιασδήποτε μορφής ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος, επομένως κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος ιστοτόπου αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
 • για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τη παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβασή σας ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την δική σας χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες.
 • για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση.
 • για το ότι ο δικτυακός ιστότοπος και οι σελίδες του θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα της συσκευής με την οποία κάθε χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, καθώς έχει την αποκλειστική ευθύνη ο κάθε χρήστης να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία της συσκευής με την οποία επισκέπτεται τον ιστότοπο και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα–εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού.
 1. Σε κάθε περίπτωση επιβαρύνεστε με το σύνολο των τυχόν δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση της συσκευής με την οποία επισκέπτεστε τον ιστότοπο και γενικά του συστήματός σας για την επάνοδό του στη προτέρα ομαλή κατάσταση.
 2. Τέλος ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού ιστότοπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη ή άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση καταγγελία σε τρίτους, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στην σχετική δικαστική διαδικασία υπέρ της MYDORA INSTITUTION LIMITED και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό ιστότοπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης ή σε περίπτωση που η ενέργεια του χρήστη προκάλεσε οποιασδήποτε φύσης ζημιά στη φήμη του, ειδάλλως η MYDORA INSTITUTION LIMITED επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

Άρθρο 5

Σύνδεσμοι (Links) με άλλες ιστοσελίδες

 1. Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η MYDORAINSTITUTIONLIMITED.
 2. Η MYDORA INSTITUTION LIMITED δεν εγγυάται την διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων.
 3. Η MYDORA INSTITUTION LIMITED δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.
 4. Η ιστοσελίδα δεν φέρει καμιά ευθύνη τόσο για το περιεχόμενο τους όσο και για τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτές ακολουθούν, όπως και για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω άλλων συνδέσμων ή διαφημιστικών banner.
 5. Οι ιστοσελίδες που παρέχονται από τρίτους, στις οποίες παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (hyperlinks) ο παρών ιστότοπος, δεν ελέγχονται ως προς το περιεχόμενό τους, τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών από τον webmaster αυτού του ιστοτόπου.
 6. Κάθε χρήστης/επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται εκ των προτέρων την αποποίηση των σχετικών ευθυνών μας από τη χρήση αυτών και των περιεχομένων άλλων ιστοσελίδων.
 7. Οι πάροχοι των άλλων ιστοσελίδων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της MYDORA INSTITUTION LIMITED, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
 8. Το αυτό ισχύει για οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτές, τις έξω από τηνιστοσελίδα αυτή, πληροφορίες ή πηγές, που πρέπει να απευθύνεται στους αρμόδιους τρίτους παρόχους και όχι στον διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας.

Άρθρο 6

Ευθύνη-Υποχρεώσεις χρηστών/επισκεπτών

 1. Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα προχωρήσουν σε σύννομη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.
 2. Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ή/και τις υπηρεσίες της για αποστολή, ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
 3. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς, να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών, να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.
 4. Οι χρήστες/επισκέπτες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και με οποιονδήποτε τρόπο εσωτερικές πληροφορίες και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων μεταξύ αυτών και της ιστοσελίδας ή μεταξύ αυτών και άλλων χρηστών/επισκεπτών) ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που  παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 5. Οι χρήστες/επισκέπτες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής.
 6. Σε περίπτωση υποψιών ή διαπίστωσης ευπάθειας του ιστότοπου, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την MYDORA INSTITUTION LIMITED με τις πληροφορίες του περιστατικού, να διατηρούν αλλά και να παρέχουν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών. Απαγορεύεται ρητά η εκμετάλλευση από τους χρήστες/επισκέπτες κάθε τυχόν ευπάθειας ασφάλειας του ιστότοπου.
 7. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού ιστότοπου, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την MY DORA INSTITUTION LIMITED για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.
 8. Η μη ενάσκηση από την MY DORA INSTITUTION LIMITED των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.
 9. Οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω καθιστά υπεύθυνους τους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας κατά τα ως άνω.

Άρθρο 7

Ανήλικοι χρήστες

 1. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου άνευ εποπτείας ενηλίκων και δη των ασκούντων την επιμέλειά τους.
 2. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.

Άρθρο 8

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

 1. Όταν επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με την MYDORA INSTITUTION LIMITED με ηλεκτρονικό τρόπο.
 2. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα της MYDORA INSTITUTION LIMITED κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο.
 3. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και ότι εφαρμόζετε τους κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε έγγραφη μορφή.

Άρθρο 9

Άδεια Χρήσης και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

 1. Η MYDORA INSTITUTION LIMITED παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας, για την επικοινωνία σας με αυτό.
 2. Οι επισκέπτες διατηρούν ένα περιορισμένο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, με δικαίωμα ανάκλησης οποτεδήποτε από την MYDORA INSTITUTION LIMITED, εφ’ όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος περιγράφει την ιστοσελίδα ή/και την MYDORA INSTITUTION LIMITED, ή/και τυχόν υπηρεσίες τους με ψευδή, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο.
 3. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την MYDORA INSTITUTION LIMITED.

Άρθρο 10

Όροι χρήσης της υπηρεσίας newsletter

 1. Η ιστοσελίδα στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει δίνει στον χρήστη/επισκέπτη την δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, στο αντίστοιχο πεδίο και από τη στιγμή που χορηγεί το δικαίωμα λήψης newsletter, χορηγεί αυτόματα και ταυτόχρονα τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την προς αυτόν αποστολή του newsletter του ιστότοπου.
 2. Εφόσον παύσει ο χρήστης να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους μέσα από το σχετικό ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα που του αποστέλλεται από την ιστοσελίδα.

Άρθρο 11

Αποζημίωση

 1. Η MYDORA INSTITUTION LIMITED διατηρεί το δικαίωμα της απόδοσης ευθυνών σε περιπτώσεις ύποπτης ή παραβατικής συμπεριφοράς των χρηστών/επισκεπτών του.
 2. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη ορθής χρήσης διαδικτυακής υπηρεσίας, την MYDORA INSTITUTION LIMITED διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης των δικαιωμάτων πρόσβασης του υπαίτιου τυχόν πιστοποιημένου χρήστη/επισκέπτη.
 3. Η παραβίαση των Όρων Χρήσης ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κακή χρήση αυτής της ιστοσελίδας συνεπάγεται ευθύνη των χρηστών να αποζημιώσουν την MYDORA INSTITUTION LIMITED για κάθε ζημία (θετική ή αποθετική) που προκύπτει από ή συνδέεται άλλως με αυτή την παραβίαση των Όρων Χρήσης ή/και την κακή χρήση της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, των εξόδων τυχόν δικηγορικής αμοιβής.

Άρθρο 12

Δελτία τύπου και ειδήσεις του ιστοτόπου

 1. Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει δελτία τύπου και άλλες ειδήσεις που αφορούν την MYDORA INSTITUTION LIMITED ή άλλα μέρη, τα οποία θεωρεί ότι είναι ακριβή κατά την ημερομηνία προετοιμασίας ή/και δημοσίευσης τους στην ιστοσελίδα.
 2. Ωστόσο, η MYDORA INSTITUTION LIMITED δεν φέρει καμία υποχρέωση να επικαιροποιεί τέτοια δελτία τύπου και άλλες ειδήσεις, και/ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά.
 3. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με οργανισμούς/εταιρείες, τρίτες προς την MYDORA INSTITUTION LIMITED, δεν πρέπει να θεωρείται ότι προέρχεται από την MYDORA INSTITUTION LIMITED, ούτε όμως η παρουσίαση τέτοιων πληροφοριών στην Ιστοσελίδα πρέπει να λογίζεται ως έγκριση της Η MYDORA INSTITUTION LIMITED σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών.

Άρθρο 13

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των όρων χρήσης αποτελεί επίσης και η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Άρθρο 14

Συνέχιση ισχύος όρων

 1. Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες.
 2. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 3. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

Άρθρο 15

Επίλυση αποριών

Για οποιονδήποτε νόμιμο και βάσιμο προβληματισμό σας σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, παρακαλούμε αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mydora.gr

Άρθρο 16

Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

 1. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους ή/και κανόνες ή/και τις προϋποθέσεις, που γίνονται μέσω αυτής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους χρήστες/επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα.
 2. Η MYDORA INSTITUTION LIMITED θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων.
 3. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.
 4. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Άρθρο 17

Εφαρμοστέο δίκαιο

 1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
 2. Με την κάθε επίσκεψη/ χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, αποδέχεσθε αυτόματα τους παρόντες όρους χρήσης αυτής, οι οποίοι νοούνται ως απόλυτα δεσμευτικοί μεταξύ της ιστοσελίδας και κάθε χρήστη/επισκέπτη.
 3. Οι όροι χρήσης αποτελούν καθολική συμφωνία μεταξύ της παρούσας ιστοσελίδας και των χρηστών/επισκεπτών που δεσμεύει τους τελευταίους.
 4. Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας συμφωνούν αυτόματα ότι για όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών/επισκεπτών και της ιστοσελίδας, που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα καταβάλλεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά.
 5. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και όλα τα σχετικά θέματα θα επιλύονται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.